Test av förutsättningar för att använda NPÖ som konsument

Välj miljö


1. SITHS

Här kan du se om ditt SITHS-kort och SITHS-certifikat fungerar tillsammans med NetId, kortläsare.och operativsystem.
Kontrollen sker inte mot HSA-katalogen.

Vid problem ska du i första hand kontakta din lokala IT-support eller din lokala SITHS-förvaltning.

Test av siths-kort (öppnas i nytt fönster)


2. Säkerhetstjänster (autentisering och medarbetaruppdrag)

Här kan du testa att logga in och välja medarbetaruppdrag. Du kan också se vilka egenskaper och rättigheter som är knutna till det valda medarbetaruppdraget (välj Hjälp->Användarinformation).

För att kunna genomföra TGP-kontrollen (steg 3) behöver du kopiera vårdgivarens och vårdenhetens HSA-id från detta steg. (egenskaperna http://www.carelink.se/names/subject#vårdgivarid och http://www.carelink.se/names/subject#vårdenhetsid).

Vid problem, om du t.ex. inte kan logga in eller inte får något medarbetaruppdrag att välja på, ska du i första hand kontakta din lokala IT-support eller din lokala HSA-förvaltning som tilldelat egenskaper och medarbetaruppdrag i HSA.

Starta säkerhetstjänsters admin-GUI (öppnas i ny flik)3. TGP (tillgänglig patient)

Här kan du kontrollera a) att TGP-anropen från NPÖ kommer fram till den av vårdgivarens utpekade TGP-instansen (vilket konfigureras mha den s.k. D-blanketten i tjänsteplattformen), och b) att TGP-instansen svarar korrekt. Hämta med fördel vårdgivarens och vårdenhetens HSA-id från steg 2.

Vid problem med a) ska din lokala IT-support i första hand kontrollera om D-blanketten är korrekt ifylld inskickad till Ineras kundtjänst och genomförd och vid problem med b) kontakta leverantören av vårdgivarens TGP-instans.

Patientens personnummer [YYYYMMDDXXXX]. Endast av Skatteverket godkända testpersonnummer accepteras.


Vårdgivarens HSA-id

Vårdenhetens HSA-id

4. NPÖ

Här kan du starta NPÖ.

Tips: testpatienten 193901059059 finns i alla miljöer.
Vid problem ska du kontakta din lokala IT-support som i förekommande fall kontaktar Nationell kundservice (Inera).

Starta NPÖ (öppnas i nytt fönster)

5. TGP-registrering vid uthopp (endast vid uthoppslösning)

OBS: Gäller endast de vårdgivare som använder uthoppslösning (Condis) som TGP-metod.

Här kan du testa om brandväggarna är öppna mot registreringstjänsten. (Det sker ingen registrering)
När du klickar på länken nedan bör IIS välkomstsida visas.
Vid problem ska du kontakta din lokala IT-support.

Visa välkomstsida för TGP-registrering (öppnas i nytt fönster)